Om oss

Vi har tro på at gaming er en fantastisk arena å konkurrere og sosialisere seg på.

Tilbudet skal være preget av gode, trygge rammer, med fokus på helse og livsstil, struktur og sportslig utvikling.

96% av gutter og 76% av jenter gamer! 

Disse barn og ungdommene ønsker vi i Selfors Ungdomslag å gi et tilbud hvor de kan møtes og utvikle sitt potensiale innen gaming.

Vi ønsker gamere skal ha mulighet til å ta aktiviteten sin ut av barne- og ungdomsrommene og inn i et positivt felleskap.

Vi ønsker å skape et spillerom for alle!

Hos oss vil uerfarne og erfarne spill interesserte barn og unge lære om ulike spill samt få muligheten til å utvikle seg innen eSport.

Vi ønsker å lære våre medlemmer sammenhengen mellom e-sport, kosthold og fysisk aktivitet.

Fysisk aktivitet henger sammen med e-sport, og gir bedre utholdenhet, reaksjon, konsentrasjon og fokus.

Våre treninger vil bestå av en fysisk trenings del med fokus på kjerne muskulaturen og en gaming del.

E-sport gruppen ønsker i tillegg til treninger og fysiske samlinger tilby eSport turneringer og LAN for spill interesserte barn og unge på Selfors og i Rana.

Tilbudet er fra 5 klasse og oppover.

Verdier og idealer

I 6614Gamers er vi opptatt av å skape et positivt og inkluderende miljø for våre medlemmer. Våre verdier og idealer er grunnlaget for alt vi gjør i klubben. Her er hva vi legger vekt på:

  • Fellesskap: Vi legger stor vekt på å skape et sterkt fellesskap blant våre medlemmer. Vi ønsker å fremme samhold, respekt og vennskap blant spillere i alle aldre. Gjennom felles aktiviteter og treninger skaper vi en atmosfære der alle føler seg velkomne og inkludert.
  • Fair play: Vi tror på verdien av fair play og sportsånd. Vi oppfordrer våre medlemmer til å spille ærlig, respektere reglene og verdsette motstanderne. Vi legger vekt på å bygge et konkurransedyktig miljø der vinnere og tapere behandles med respekt og ydmykhet.
  • Personlig utvikling: Vi er opptatt av at våre medlemmer skal få muligheten til å vokse og utvikle seg både som spillere og som personer. Vi tilbyr veiledning og støtte for å hjelpe hver enkelt spiller til å nå sitt fulle potensial. Vi oppfordrer til læring, mestring og kontinuerlig forbedring.
  • Mangfold: Vi verdsetter mangfoldet blant våre medlemmer og anerkjenner at alle har ulike interesser, ferdigheter og bakgrunner. Vi ønsker å skape et inkluderende miljø der alle kan føle seg akseptert og respektert, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet eller evner.
  • Ansvarlighet: Vi oppfordrer våre medlemmer til å ta ansvar for sine handlinger og beslutninger både innenfor og utenfor spillverdenen. Vi legger vekt på etisk spillpraksis, nettvett og ansvarlig bruk av teknologi.

Det er et begrep i gaming – «GG», som står for «Good Game». Det er en vanlig hilsen eller respektfull gest som spillere utveksler etter en kamp eller en runde. Det er en måte å anerkjenne motstanderens innsats og vise sportslig oppførsel. Vi oppmuntrer våre medlemmer til å bruke «GG» for å fremme fair play og vennskapelig konkurranse. «GG» er en fin måte å vise respekt og være en del av det positive gamingmiljøet vi ønsker å skape i 66°14 Gamers.

Målet vårt er å skape en klubb der våre medlemmer kan trives, utvikle seg og oppleve glede ved gamingen. Vi ønsker å bidra til en positiv opplevelse som kan ha en varig innvirkning på spillernes liv. Gjennom våre verdier og idealer skaper vi et fundament for et trygt og givende miljø der alle kan trives og ha det gøy med gaming.