Samarbeidspartnere

Sponsorer spiller en viktig rolle i å muliggjøre aktiviteter, arrangementer og utvikling for våre medlemmer.

Vi er takknemlige for våre sponsorer, da de bidrar til å skape en bærekraftig økonomisk plattform for klubben. Pengene fra sponsorene blir brukt til å forbedre våre treningsfasiliteter, kjøpe inn nødvendig utstyr og organisere arrangementer og turneringer for våre medlemmer.

Som takk for støtten de gir, ønsker vi å gi våre sponsorer synlighet og profilering. Vi vil presentere våre sponsorer på vår nettside ved å vise deres logoer og navn. Dette gir sponsorene eksponering og en mulighet til å nå ut til vårt engasjerte fellesskap. Vi vil også fremheve deres betydning for klubben og oppfordre våre medlemmer og besøkende til å støtte og anerkjenne våre sponsorer.

Våre sponsorer er avgjørende for å opprettholde og utvikle klubbens aktiviteter. Vi setter stor pris på deres bidrag, og vi ønsker å bygge et langsiktig samarbeid som er gjensidig givende.

Vi oppfordrer interesserte bedrifter og organisasjoner til å kontakte oss dersom de er interessert i å bli en støttespiller for 6614Gamers.

Hovedsamarbeidspartnere

66°14Gamers

Sponsorer

Vi takker våre sponsorer for deres verdifulle støtte og samarbeid.

Uten deres engasjement og bidrag ville vi ikke vært i stand til å skape en så positiv opplevelse for våre medlemmer.